Nikola Varmužová

Co mě ve škole nenaučili, ale pro úspěšné řízení organizace potřebuji

Petr Pacher

Kým potřebuje být představitel firmy, aby vítězil