Plné znění Zásad ochrany osobních údajů najdete v tomto PDF souboru.